RODO | Wdrożenie - PROVITO sp. z o.o. | Professional Video IT Outsourcing | Kompleksowa obsługa techniczna oraz wsparcie dla Twojego biznesu!

logo provito
PROVITO sp. z o.o.
Professional Video IT Outsourcing
PROVITO Sp. z o.o.
Professional Video IT Outsourcing
Przejdź do treści
Czy Twoja firma spełnia wymagania jakie stawia RODO ?
Na tak postawione pytanie większość z Państwa zapewne odpowie "nie wiem" lub "tak oczywiście, zadbaliśmy o to..." ale czy na pewno? Warto zadać sobie i takie pytanie bowiem ustawa choć mało konkretnie to jednak wymaga... Niestosowanie się do wytycznych będzie skutkowało sporymi karami finansowymi, dlatego już dziś zainteresuj się tym co od 25 maja 2018 r. jest nieuniknione. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom powołaliśmy do Waszej dyspozycji zespół PRS.
Provito RODO Secure (PRS)
PRS to zespół specjalistów – radców prawnych, adwokatów, prawników, informatyków i certyfikowanych audytorów wewnętrznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, którzy w sposób kompleksowy przygotują Państwa firmę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. W ramach oferowanych usług zweryfikujemy i sporządzimy dokumentacje, procedury oraz wdrożymy systemy informatyczne konieczne do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Wdrożymy odpowiednie procedury oraz systemy, jak również zapewnimy dalsze wsparcie prawne i informatyczne w zakresie stosowanych rozwiązań i procedur - w tym powołanie inspektora danych osobowych (IOD), a także w razie konieczności zapewnimy reprezentację przed organami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz w postępowaniu sądowym w tym właśnie zakresie. Naszą misją jest wdrożenie RODO / GDPR zaś celem rozwój Waszych przedsiębiorstw, aby cieszyły się zaufaniem klientów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy.
Nowe rozporządzenie RODO głęboko zmieni sytuację w zakresie ochrony danych osobowych – mają tutaj bowiem zastosowanie wysokie kary, nawet do 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa… Nie tylko potencjalne kontrole są zagrożeniem, ale również ryzyko niosą ze sobą incydenty... Wielu interesariuszy odniesie korzyść w związku z złożeniem skargi i dochodzeniu odszkodowania (związki zawodowe, przedstawiciele pracowników, zwolnieni pracownicy, kancelarie prawne, stowarzyszenia konsumentów, stowarzyszenia ochrony prywatności, niezadowoleni klienci, konkurenci…). Ryzykiem są również cyberprzestępcy... Przy tak dużej liczbie sankcji i tylu interesariuszach, którzy są zainteresowani rozpoczęciem sporu, rozporządzenie to stanie się główną podstawą, za którą wiele organizacji zapłaci cenę za brak wdrożenia RODO.
Co oferujemy?
Wdrożenie w Państwa firmie wdrożenia RODO | Dokonanie oceny działalności pod kątem ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, ustalonej organizacji i kultury pracy oraz indywidualnych potrzeb Klienta, a następnie przygotowanie kompleksowo dokumentacji ochrony danych osobowych, dopasowanej do Państwa potrzeb i wymogów. Kompleksowe przygotowanie organizacji do zmiany w zakresie ochrony danych osobowych powinno uwzględnić cztery strefy przetwarzania danych:
Prawna | Organizacyjna | Techniczna | Personalna
- Szczegółowa diagnoza i rozpoznanie zakresu prac przy implementowaniu RODO w organizacji
- Zaangażowanie stron trzecich w firmie / instytucji
- Powołanie zespołu projektowego, przygotowanie do realizacji szkolenia personelu i zarządu
- Szkolenie Zarządu i pracowników z uwzględnieniem specyfikacji organizacji
- Analiza zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych osobowych
- W przypadku zasadnym przyjmujemy na siebie funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych
- Określenie harmonogramu prac (merytoryczny zakres prac i czas realizacji)
- Audyt zgodności z RODO, analiza ryzyka oraz pozostałe prace analityczne związane z przygotowaniem do wdrożenia RODO
- Zalecenia techniczne, prawne, organizacyjne i inne dla organizacji
- Wdrożenie zaleceń
- Weryfikacja, przygotowanie, wdrożenie  dokumentów, procedur etc. w celu spełnienia zgodności z RODO oraz z projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych (w przypadku ewentualnych zmian w relacji do aktualnego projektu i po uchwaleniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do korekty i uwzględnienia tych zmian w dokumentacji, procedurach, dobrych praktykach ochrony danych osobowych oraz w szkoleniu dla zarządu i personelu)
- W ramach sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1) prowadzimy pełny zakres zgodnie z rozporządzeniem, realizujemy zakres prac wynikający z przepisów Rozdziału IV, artykuły 37, 38, 39.
- Przeprowadzimy audyt zgodności z RODO we wszystkich obszarach działów, komórek, stanowisk w zakresie przetwarzania, weryfikacji oraz ochrony danych osobowych (prace realizowane są przy zaangażowaniu organizacji)
RODO wymaga, aby każda organizacja, dostosowała
 • procedury,
 • regulaminy,
 • systemy informatyczne,
 • dokumentacje,
rodo, prs, wdrożenie, warszawa, rodo warszawa, rodo wdrożenie, provito, praktyczne aspekty, wdrożenia, ochrona danych, dane osobowe, przetwarzanie, provito rodo
KLUCZOWE OBSZARY WDROŻENIA RODO
 • Analiza ryzyka, ocena skutków
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Analiza podstaw przetwarzania
 • Spełnieni obowiązku informacyjnego
 • Wdrożenie procedur ochrony domyślnej
 • Dostosowanie infrastruktury IT
 • Inspektor ochrony danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń
 • Współadministrowanie
 • Bycie zapomniany, przenoszenie danych, profilowanie
 • Transfer danych po za EOG
 • Nowe umowy powierzenia przetwarzaniu
Zapytaj o ofertę na wdrożenie RODO w Twojej firmie

PROVITO Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 37
05-075 Warszawa (Wesoła)
NIP: 952-214-43-75,
REGON: 363906848,
KRS: 0000605655.
Kontakt
+48 508 211 249
+48 502 181 874
fax. 22 760 0516
kontakt@provito.pl
usługi IT
zakupy IT
helpdesk IT
produkcja filmowa
filmowanie dronem

Copyright © 2018 PROVITO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Wróć do spisu treści